Black Sabbath Wiki
Black Sabbath Wiki
Tyr Tour
Supporting Album Tyr
Tour Start Date
Tour End Date
Number of Tour Legs
Number of Shows
Tour Chronology
Previous Tour
Headless Cross Tour
Next Tour
Dehumanizer Tour

Tyr Tour was the tour for Tyr.

Typical Setlist

Tour Dates

Date City Country Venue

Songlist

Album Song Times

Personnel

References

Black Sabbath tours
Black Sabbath TourParanoid TourMaster of Reality TourVol. 4 TourSabbath Bloody Sabbath TourSabotage TourTechnical Ecstasy TourNever Say Die! TourHeaven & Hell TourMob Rules TourBorn Again TourSeventh Star TourEternal Idol TourHeadless Cross TourTyr TourDehumanizer TourCross Purposes TourForbidden TourReunion Tour13 TourThe End Tour